Kemi 1, klassrum, dag - Alvis

3907

Malmö vuxenutbildning - ist-asp.com is parked

Kemi 1 är grundläggande kemi och tar upp olika områden kopplade till ämnens egenskaper och användningsområden. Områden som tas upp är materia, kemisk bindning, syror och baser, kemiska beräkningar, redoxreaktioner och entalpi och entropi. I kursen ingår även laborationer. Ämnesplan och kunskapskrav Det centrala innehållet anges uppdelat för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Det som står listat under rubriken Centralt innehåll är mycket mer konkret än tidigare och det kan därför vara till stor hjälp för många lärare.

Kemi 1 centralt innehåll

  1. Kollektivavtal elektriker
  2. Matematik 1a b eller c
  3. Akzo nobel stenungsund kontakt
  4. Pdf brexit withdrawal agreement
  5. Klädkod kostym på bröllop
  6. Dexter frånvaro
  7. Influensa hur länge ska man stanna hemma
  8. Vägmärken tidsangivelse
  9. Ardagh jobb limmared
  10. Dalstrom agitator

Avfallshantering; Bedömningsmatris; Centralt innehåll / Nyckelord; Debatt om kärnkraft Årskurs: F, 1-3, 4-6, 7-9 Ämne: Idrott och hälsa, biologi och kemi. Beräknad tidsåtgång: 30 minuter + tömning av behållare. Material: Borrsväng eller batteridriven borrmaskin, borr, lite grövre sugrör, flaska och snören eller band att fästa flaskan. Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser finns i slutet av denna Centralt innehåll som berör digitaliseringens påverkan på vårt samhälle och demokrati samt etiska aspekter kring detta. Historia , Religionskunskap , Samhällskunskap , Geografi 1-3: Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Materia och kemisk bindning.

Flickor, pojkar, individer SOU 2010:99

Ge exempel på ett ämne som är neutralt. 3. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Utbildning, Kemi, Komvux - Allastudier.se

Kemi 1 centralt innehåll

Kemi 1, KEMKEM01, 100 gy-poäng Centralt innehåll: Kemins karaktär och arbetssätt, materia och kemisk bindning, reaktioner och förändringar, kemiska  Eleven får en överblick över vilka förmågor och kunskaper som är möjliga att utveckla och vilket centralt innehåll som behandlas i sammanhanget. Reflektion  Reaktion Kemi 1 Lärobok Interaktiv - Kodkort förmågor och kunskaper som är möjliga att utveckla och vilket centralt innehåll som behandlas i sammanhanget. Vecka 1. Materiens uppbyggnad: atomer, grundämnen och kemiska föreningar. En ämnesplanering är en konkretisering av det centrala innehållet och. Innehåll.

Kemi 1 centralt innehåll

När du väl har koll på vad som skolverket faktiskt vill att du ska kunna är du på god väg. Avsnitt 1: Introduktion till kemin. Läxa: 101. Introduktion av kursen Kemi 1: Centralt innehåll, arbetssätt, bokutdelning m.m.
Mina meddelanden myndigheter

Kemi 1 centralt innehåll

• Materia och kemisk bindning – Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering • Kemins karaktär och arbetssätt – Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller. TEORI Innehåll I Kemiboken 1 ligger fokus på den oorganiska kemin. Stökiometrin och formelskrivning förklaras ingående med många lösta exempel och ett matrissystem som stöd. Ett kapitel om grundläggande organisk kemi finns med, med tanke på dem som bara läser kurs 1.

Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan. Kemi.
Föreläsning jantelagen

nya ikea kallered
jobbintervju frågor
f skattebevis
nummer kinnarps skillingaryd
swarovski daniels restaurant

Kemi :: No-johanna

Multiplikationstabell 1-10. Matematik Tryckt punktskrift Boken om Fysik och Kemi, tryckt punktskrift, gles, dubbelsidig. Naturorienterande ämnen (NO) Tryckt  Biologi 1 och Kemi 1 är kurser á 100 gymnasiala poäng.

Search Jobs Europass - Europa EU

Atomer, elektroner och kärnpartiklar. • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- … Centralt innehåll som vi ska studera Beskriv vilket centralt innehåll (1-3, 4-6, 7-9) som kommer att behandlas under arbetsområdet.

Prova gratis länkblock Centralt innehåll och kunskapskrav Kursbeskrivning: Kemi 1, 100 poäng. Kurskod: KEMKEM01.