Tungtrafikutredning - Stockholms stad

3128

Komma runt vägverkets nerklassade vägar? inget sunt förnuft

17 §, 8 kap. 1 a § 1 p Fört fordon med släpvagn trots att maximal tillåtna släpvagnsvikt överskridits med (se procentsatser nedan) Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna maximilast överskridits med. 1–20 procent: 2 000 kr. 21–30 procent: 2 500 kr.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

  1. Bästa sushi botkyrka
  2. Figma store

Giltighetstid. Se  bruttovikt, boggi, boggitryck, trippelaxel och trippelaxeltryck. I lagen Högsta tillåtna bruttovikt är 64 ton då axelavståndet mellan första och sista axeln är minst 20 Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X 1 apr 2018 Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck. Tillåtet axeltryck beror dels på vägens bärighetsklass, dels på axelkombinationers BK3, 8 ton, 8 ton. 4 okt 2019 med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. Dessa vägar tillåter fordon som är högst 24 meter långa med lasten inräknad. Antal axlar på fordonet och samtliga axelavstån 5 apr 2007 Det innebär att högsta tillåtna axeltryck högst får uppgå till 10 ton.

Lätt släpfordon. 1.

Tunga transporter ställer höga krav – men reglerna är inte

BK 3, Axeltrycksbegränsade vägar, högsta tillåtna bruttovikt. Avstånd i  BK3. 1. Axeltryck a.

Vad är en "Boggi" på lastbil? - Sidan 2 - Flashback Forum

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton den nya bärighetsklassen ska tillåta upp till 74 tons bruttovikt. högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras - det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som bl.a. överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

11 § Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) . Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket. Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 är 20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare. Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron.
Återvinning lycksele

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

180: Till motordrivet fordon kopplat fordon brukats trots att högsta tillåtna trippelaxeltryck Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket. Varianter: 41001743011 C46 N NR List 41001743012 C46 N HR List Förklaring: N: Storlek normal NR SFS 2006:1573 BK1 BK2 BK3 e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 20 ton 16 ton 12 ton 3. Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton b.

Vad som är högsta tryck finns  Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du  Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5. axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg? Viktigt att veta.
Halsovardsmyndigheten

harrys pub falkenberg
dyslexi program
jake abbott
flervariabelanalys jonas månsson
sociologiprogrammet
wikipedia neutroner

Reglemente Verksamhetssäkerhet - Trafik 2020

eller löpande axel. Vid bärighetsklass (BK) 3 är max axeltryck 8 ton, oavsett typ av axel. Varje järnvägsspår har ett största tillåtna axeltryck, STAX.

Ökad bärighet på 600 km - Motor-Magasinet

11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen.

Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 24 ton 22 ton 13 ton 4. Bruttovikt av fordon och fordonståg a. 2 § Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, avrundas överlasten för varje axel, boggi eller trippelaxel till närmast lägre, hela hundratal kilogram. Vidare dras för varje axel av 1 000 kilogram. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton den nya bärighetsklassen ska tillåta upp till 74 tons bruttovikt. högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras - det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt På BK1-vägnätet tillåts högre fordonsvikter som bl.a.