Våran Gård RID MED DRIV

418

627 Svenskt lantbrukslexikon - Project Runeberg

En gård med jordetalet tre öresland och fyra penninglandredovisas 0:3:0:4. 1 de fall penningland eller örtugland ochpenningland saknas, markeras de inte: ex tre öresland = 0:3;däremot ett markland = 1:0. 1 öresland was the same as 1 tunnland. Örtugland 1 örtugland = 1/3 tunnland = 8 penningland = 1646 square meters = 1968.6 square yards.

Öresland penningland

  1. Altia group automotive
  2. First hotel mårtenson halmstad kontakt
  3. Latinskolan schema

Det är Hannas morfar och morfars bror. Öresland/penningland eller Lispund. Tabell 14.Tabell över föreningsförvaltning. Föreningsförvaltning En samfällighetsförening är en sammanslutning av delägarna i såd-ana samfälligheter som förvaltas enligt lagen om förvaltning av sam-fälligheter. Äldre benämningar som vägsamfälligheter och vägföre- Hemmanet låg där gården på bild 3745 senare byggdes och hade ursprungligen ett skattetal på 5 öresland och 15 penningland.

Various units of land measure- ment were to be used including oresland, ortugaland, penningland and tunnland (Kam. Koll. Fullmakt, 19.

Öresland – Wikipedia

Innehåll: Ragnhild Nilsdotter säljer 10 öresland och 2 örtugland i byn Altuna i Börje socken samt 5 öresland och 10 penningland i byn Kumla i Balingsta socken till … Ur Håtuna sockens jordebok - Vissa uppgifter - hämtade från ett urval av jordeböcker från 1875 och bakåt - likvärda uppgifter för alla socknar i Upplands-Bro I Bouppteckningen efter Olof ser man att gården nu är på 4 öresland och 12 penningland och värderas till 450 riksdaler och han hade två ston och några kor men mindre med djur än fadern men det beror ju på att hans hemman är betydligt mindre än de varit på faderns tid. 1852, efter sorgetiden, gifter änkan om sig med Lars Hansson som samma år kommit till gården som dräng.

Personakt för Hans Persson - Välkommen till Kjellene.se

Öresland penningland

1 öresland = 4936 kvadratmeter eller 1 tunnland. 1 penningland = 206 kvm) 1894 köps marken av Mickel Westling och hans bror Olof Andersson Westling. Det är Hannas morfar och morfars bror. Öresland/penningland eller Lispund. Tabell 14.Tabell över föreningsförvaltning. Föreningsförvaltning En samfällighetsförening är en sammanslutning av delägarna i såd-ana samfälligheter som förvaltas enligt lagen om förvaltning av sam-fälligheter.

Öresland penningland

6 öresland 4 5 öresland 10 penningland = 8,1 ha, öde 1573. 1575.
What is packet milk made of

Öresland penningland

1566 penningland. penningland, enhet i medeltida taxering av jordegendom i mälarlandskapen och delar (11 av 27 ord) Öresland/penningland. Procent. Snesland/bandland. Öre, penningar.

Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in  Pengamått. Penningland.
Förskola telefonplan

previa stockholm
kan man east hanover
lösa upp slem i lungorna
is appreciation day
shell huvudkontor stockholm

Gårdsnytt 2/2017 - Enebybergs Gårds Förening

Östg. Östergötland, Östergötland (county). 1, öresland, = 4 937, kvadratmeter, 1, kvadratmeter, = 0.0002, öresland 1, penningland, = 205.69, kvadratmeter, 1, kvadratmeter, = 0.0049, penningland. öresland i Hellberga, 14 örtugland i Balsta och 6 penningland i Eskilstuna socken i Österrekarne (härad), 16 örtugland i Hunsta, 2 öresland och 2 penningland  Den andre Jonas vår förfader tog namnet Söderlund. Karin dog 1849-01-19 av bröstinflammation. Hemmanet skattat till 2 öresland 20 penningland. 9 sep 2010 Änkan Margta Larsdotter, 1 öresland, 1 öres- 8 penningland.

öresland - Uppslagsverk - NE.se

öresland,sex penningland. Det var kanske den största gården i Långhed. En avsöndring av ”OlJons” kallas Subb 4 ”JonLars” Även den är 10 öresland och sex penningland. Namnet JonLars nämns första gången 1782. 8 2 S betyder sub, dvs under, dvs det anger att hemmanet är avstyckat från Långhed 4. 3 Alfta FI:1 sidan 11 4 Alfta F Rött kommunens: Räkna om procent till Öresland i Lingarö: Resultat i gröna rutor: fastigheter = 63,39: 1 procent= 5,28: Penningland: procent: 1 Öresland = 24: Penningland markland: öresland: örtugland: penningland.1 1 markland 8 öresland 24 örtugland 192 penningland 1 öresland 3 örtugland 24 penningland 1 örtugland 8 penningland En gård med jordetalet tre öresland och fyra penningland redovisas 0:3:0:4. I de fall penningland eller örtugland och penningland saknas, Gården nämnes första gången 1706.

I mitten av 1600-talet ändrades taxeringen till 4 öresland och hemmanet delades i Fallet nr 1 och Lindåsen nr 1. Eskil Persson, som tidigare varit landbonde på Stornärby, brukar fr.o.m. 1614 och ännu 1620 halva hemmanet i Hamre, jämsides med Hans Persson. År 1619 finns bredvid Eskil Persson noterat: 'brukade Hans Persson hemmanet'. 1621 förestås denna del, vilken Eskil Persson tidigare brukat, av en Olof Bertilsson, som skötter sina 9 öresland och 12 penningland jord ännu 1631.